Životna sredina

Priroda koja nas okružuje, zemlja, vazduh, voda, toplota, svetlost, biljni i životinjski svet...